Malmen Helikopter

Välkommen till Malmen Helikopter

Sveriges personligaste helikopterskola med stora resurser

Utbildning

Vi håller til strax utanför Örebro. Tillräckligt nära för att få träna på att flyga i kontrollerad luft, men tillräckligt långt bort för att få nära till övningsområden och undvika långa dyra transportflygningar. Våra instruktörer med ett förflutet i Arméns helikopterskola har där tillsammans, sedan 1985, varit delaktiga i att utbilda över 200 helikopterpiloter på samma helikoptertyp (H-269) som vi använder. Vi är en Registrerad Flygskola och är godkända i enlighet med JAR-FCL 2 att bedriva praktisk flygutbildning för PPL(H). Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

PPL (H)

Att lära sig flyga helikopter är inte så svårt som många tror. Kom till oss och tag en provlektion. Den börjar med en enklare teorigenomgång innan vi sätter oss i helikoptern och flyger ungefär en halvtimme. Under lektionen kommer du gradvis få prova på de olika kontrollerna och innan vi landar kommer du fått känna hur underbart det är att flyga själv.

Att sedan lära sig flyga helikopter innebär mer än att bara manipulera kontrollerna, det finns mycket mer som man som pilot måste kunna och vara väl förtrogen med. Denna del av utbildningen, läses separat hos vår samarbetspartner Flygteoriskolan. Det som du går igenom och läser där är följande ämnen:
 • Bestämmelser: Vilka rättigheter och skyldigheter man har som pilot, luftrummets indelning, tillvägagångssätt för förnyelse av certifikat mm.
 • Luftfartyg: Översiktligt hur helikoptern fungerar, både motorer och instrument.
 • Prestanda & färdplanering: Att på ett säkert sätt ta sig från en plats till en annan, inkl bränsle- och flygtidsberäkningar.
 • Mänskliga faktorn: På vilket sätt kroppen fungerar och påverkas under de förhållanden som råder då man flyger, även de psykiska delarna.
 • Meteorologi: Grundläggande kunskap i ”vädrets makter”, inkl tolkning av den väderinformation som ställs till vårt förfogande.
 • Navigation: Flyginstrumentens funktion, vilken information flygkartorna ger oss, olika radionavigeringshjälpmedel vi kan utnyttja mm.
 • Aerodynamik: Ge förståelse för de faktorer som gör att en helikopter flyger, och hur det påverkar oss i olika flygsituationer.
 • Radiokommunikation: Vem vi kan och ska prata i radio med under flygning, vilken fraseologi vi använder och de möjligheter som finns att inhämta information om väder mm under flygning.
När teoriundervisningen pågått under en period kan du börja flyga. Då de senare praktiska delarna av utbildningen bygger på kunskap du fått från teoriundervisningen så rekomenderar vi att du är halvvägs genom teorin innan vi börjar flyga. Självklart så hjälper våra lärare till när du har frågor från teoriundervisningen. Varje flygpass inleds dessutom med en briefing där ni går igenom det som ska tränas så att det inte råder några oklarheter. Efter flygningen finns det alltid tid för en debriefing där du som elev får en återkoppling och möjlighet till att reda ut eventuella oklarheter samt att förberedelser för nästa pass kan göras om så behövs. Den praktiska delen av utbildningen innehåller:
 • Planflykt, svängar, stigningar och planéer: Grunden för all flygning är att man kan hantera helikoptern och med konstant hastighet utföra dessa grundläggande manövrer.
 • Hovring: Det som skiljer helikoptern från alla andra luftfartyg. Detta kommer att tränas många timmar tills det sitter lika naturligt som att gå.
 • Nödförfaranden: Medan helikoptrar är mycket säkra så måste man kunna hantera olika fel som kan inträffa. I och med att vi genomför vår nödträning över en flygplats har vi möjlighet att under mycket säkra former träna alla de olika moment som du måste kunna för att bli en säker helikopterpilot.
 • Navigation: En fördel med att flyga är att marken och kartan ser likadana ut, men det är fortfarande något som måste tränas, så att man alltid vet var man är.
 • Start och landning: Vi kommer också att träna mycket på att lägga upp våra flygbanor i luften så att vi kommer fram till den plats vi vill med rätt höjd och rätt fart.
 • Radiokommunikation: Tack vare att skolan är nära Örebro kontrollzon så kommer flera flygningar börja och sluta med att vi får träna oss i att begära färdtillstånd och följa dessa.

Det här med nödförfaranden kan låta lite skrämmande, men det är mer att jämföra med halkträning när man tar körkort för bil. Det är något som övas in under mycket kontrollerade former, för att de korrekta handgreppen ska sitta i ryggmärgen om nu något mot förmodan skulle hända. Att en helikopter ramlar ner okontrollerat vid motorbortfall är långt ifrån sanningen. Självklart kommer helikoptern att komma ner när motorn inte håller den uppe, men det gör den i glidflykt med full kontroll från pilotens sida. Detta gör att man kan välja landningsplats där det sedan gäller att utnyttja den energi som finns i rotorsystemet för att landa med låg fart nedåt och framåt på den plats man valt ut. Vi på Malmen helikopter tränar till skillnad mot många andra helikopterskolor autorotationen, som det heter, hela vägen ner till marken med våra mycket erfarna instruktörer. Detta medför att om du någonsin skulle behöva göra en autorotation i verkligheten så kommer det inte vara en överraskning vad som händer. När autorotationen är genomförd och helikoptern står på marken vrider vi på trotteln, startar, stiger till samma utgångsläge och gör om det många gånger till.

Innan du börjar flyga

Kravet på ett giltigt elevtillstånd är sedan en tid tillbaka inte längre nödvändigt från Transportstyrelsen. Viktigt att veta att för att få sitt certifikat är att man inte har något i brottsregistret. Man skall däremot gå till en auktoriserad flygläkare för en hälsoundersökning. Du kan söka efter en flygläkare på webben. Välj kategori Flygläkare – Klass 1 eller 2. Vid läkarundersökningen kontrollerar man bland annat hjärta, syn och hörsel. Skulle det mot förmodan vara några problem med din hälsa får du oftast reda på det i samband med läkarbesöket.

Om oss

Helikoptern

Helikopterskiss

Medarbetare

Profilbild

Rick Andersson
VD

Profilbild

Tommy Rosell
Utbildningsansvarig / Skolchef

Profilbild

Curt Ögren
Flyginstruktör

Profilbild

Magnus Karlsson
Flyginstruktör

Profilbild

Johan Dahlström
Flyginstruktör

Profilbild

Lars Gunnar Dahlberg
Flygtekniker

Profilbild

Walther Almquist
Marknad

Profilbild

Mats Fincke
Legal

Priser per lektion

Provlektion
1950 SEK
Lektion
5650 SEK
Återinflygning/Typinflygning (H269)
6400 SEK
Priser för lektioner baseras på bränslekostnad för 100 LL på ca 21 SEK / liter. Priskorrigeringar sker vid större avvikelser.